Priser

Priserne kan ses under de respektive malerier.

Priser for malekurser eks afholdt af personaleforeninger aftales individuelt.